• Бюджет
Бюджет 2020 Бюджет-2019 Бюджет-2018 Бюджет-2017

 

  • УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ-ПРОГРАМИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ – 2020/2021

  • СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 2020/2021 учебна година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 2017/2018 учебна година   

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 2013/2014 учебна година