Седмична програма

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 2020/2021 учебна година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 2018/2019 учебна година   

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 2017/2018 учебна година   

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 2013/2014 учебна година