• Обществен съвет към ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра
  • Рафет Сали – председател(представител на родителите)
  • Север Мюмюн – член (представител на родителите)
  • Айнур Ахмед – член (представител на родителите)
  • Гюлчай  Даил – член (представител на родителите)
  • Сюзан Хасан – член (представител на общината)